Avainsanat » Bioenergia

Pelastuuko maailma kuten narratiivi lupaa?

Mediassa pinnalla ovat olleet vuosia uutiset saavutuksista ja skenaarioista uusiutuvan energian ja kestävän kehityksen saralla. Vihertäviä ajatuksia emppaavalle ja komppaavalle journalistille ne luovat uskoa, toivoa ja lohtua ja täten myyviä, mieluisia narratiiveja julkaistavaksi siitä, että ihmisen aiheuttamat ongelmat ilmaston lämpenemisessä olisivat voitettavissa uusimmilla ponnisteluilla ja läpimurroilla. 1 816 more words

Yhteiskunta

Bioenergian ilmastovaikutuksia tulee arvioida johdonmukaisesti

Bioenergiaa pidetään yleisesti hiilineutraalina polttoaineena. Sen avulla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta. Ajatus bioenergian hiilineutraaliudesta perustuu oletukseen, että biomassan poltossa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu takaisin kasvavaan biomassaan. 627 more words

Helsinki: putsataan biohöttö pois suunnitelmista

Pääkaupunkiseudulla (kuten myös monessa muusa paikassa) bioenergia on kuningasajatus taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tämä siitä huolimatta, että on tullut yhä ilmeisemmäksi, että tämä vapauttaa relevantilla aikaskaalalla vähintäänkin fossiiliseen verrattavan hiilimäärän ilmakehään. 403 more words

Ilmastonmuutos

Perässähiihtoa biotaloudella?

Ajauduin tässä Twitter-keskusteluun Satu Hassin kanssa, kuunneltuani sinänsä mainion YLE:n Politiikkaradion , jossa Mauri Pekkarinen ja Satu Hassi väittelivät liittyen Suomen biotalousstrategioiden mukaisiin metsäbiomassan lisähakkuisiin ja siitä mahdollisesti aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin (khk). 1 111 more words

Yhteiskunta

Ilmasto- ja energiastrategia läpi eduskunnassa: burn baby burn

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen ilmasto- ja energiastrategian. Strategia nojaa vahvasti bioenergiaan ja sen sepittämiseen ilmastoteoksi riippumatta siitä, että väite ei pääsääntöisesti kestä kriittistä tarkastelua. Talousvaliokunnan asiasta tekemään mietintöön voi… 551 more words

Ilmastonmuutos